Doorgaan naar hoofdcontent

Berichten

Vlogt u het nog?

Inmiddels weet u dankzij ons, dat subsidie verzoeken pas kunnen worden ingediend, als ze zo goed mogelijk aan de gestelde voorwaarden voldoen. In het algemeen zijn dat regels als: niet te veel, maar ook niet te weinig geld aanvragen. Niet vóór een bepaalde datum aanvragen, maar ook niet ná die datum. Wees concreet, vernieuwend en liefst allebei. Zorg voor eigen geld.

Steeds meer subsidieverstrekkers willen van hun inzenders niet zo-maar een ingediend formulier plus bijlagen hebben. Het gaat er tegenwoordig vaak ook om hoe je een aanvraag indient. Met een presentatie voor een jury, bijvoorbeeld. En dan gaat het niet om wat sheets in Powerpoint. Nee. Een idee moet worden gepitcht. Het werkwoord van pitch, een uit Amerika afkomstig fenomeen. Voluit heet het Elevator pitch en het betekent: een boodschap van één minuut. 
Stel, u staat samen met iemand anders in een lift, op weg naar de bovenste verdieping. Er is berekend, dat u dan ongeveer een minuut de tijd heeft om uw verhaal te doen. U…
Recente berichten

Nieuw!

Welkom terug.
De afgelopen maanden heeft u deze blog moeten missen. Maar we zijn er weer. Met een nieuwe naam en bekende producten. Producten die sterk verbeterd zijn. Binnenkort een blog over onze vernieuwde subsidiecatalogus FundingControl. Wordt vervolgd.

Langer gezond aan het werk

Stress op de werkvloer. Het is beroepsziekte nummer 1 in Nederland. Meer dan 1 miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out of andere psychische klachten, die met het werk te doen hebben.

Mensen werken steeds langer door. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd moeten organisaties goed kunnen blijven inspelen op allerlei ontwikkelingen. Niet alleen op economische gebied, ook voor wat betreft technologie. Dat vraagt om fitte mensen. Werknemers, die werk doen dat bij ze past en dat ze met plezier willen uitvoeren.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken heeft er veel geld voor over. Op dit moment zelfs € 13 miljoen. Werkgevers met ten minste 2 werknemers in dienst kunnen tot en met 25 november 2016 een aanvraag indienen bij Agentschap SZW voor projecten gericht op fitte medewerkers. Duurzame Inzetbaarheid, met een mooi woord.

Een project moet ten minste € 12.000 aan kosten hebben, die voor subsidie in aanmerking komen. Alleen de kosten van een exte…

Hoedjes, een koets en veel geld

Het is weer derde dinsdag in september. Prinsjesdag. De dag, waarop de koning de Troonrede uitspreekt. Opening van een nieuw jaar voor de Eerste en Tweede Kamer. De plannen van het kabinet voor 2017. Miljoenennota en Rijksbegroting worden volgens de traditie om 15.15 door de minister van Financiën - Dijsselbloem, in dit geval - aan de Tweede Kamer aangeboden. Vanaf dat moment zijn ze ook in te zien op de website van de Rijksoverheid. Officieel dan.

Want er is al heel wat bekend. Dat is zo langzamerhand net zo'n grote traditie als de koets en de hoedjes. Kabinet strooit weer met miljoenen, aldus nu.nl. Zo in de weken voor Prinsjesdag blijkt de top van de coalitie ineens zo lek als een vergiet om de burger alvast te verlekkeren met de vele honderden miljoenen die worden uitgedeeld in 2017, zo begint het artikel. 
De cijfers liggen ook dit jaar weer op straat: er zal ruim € 2,5 miljard extra worden geïnvesteerd, met name in de zorg. Een bedrag van € 400 miljoen is gereserveerd voor h…

Kunstgrepen

Zo af en toe worden subsidies, of uitvoerende instanties van die subsidies, landelijk nieuws. Dat was afgelopen maand het geval bij het Fonds Podiumkunsten. Ze kenden recentelijk € 1 miljoen toe aan de Nijmeegse band De Staat. Het bedrag leidde tot kamervragen. Heeft zo'n band dat bedrag wel nodig? En wat was de rol van hun zakelijk leider, tevens adviseur bij het Fonds Podiumkunsten, bij deze toekenning? De kamervragen werden door minister Bussemaker helder beantwoord.

Deze ophef ging over de Meerjarige activiteitensubsidie van het Fonds. Maar het is niet de enige toekenning, die voor verontwaardiging heeft gezorgd. Er is ook veel onbegrip over de spreiding van het aantal toekenningen. Vertegenwoordigers van zowel OverijsselNoord-Brabant  als Limburg hebben van zich laten horen: 'Kaalslag', 'Zorgwekkend', 'Wel complimenten, maar geen centen', 'Volstrekte willekeur bij toewijzing.'

Of al deze verontwaardiging terecht is? Op 2 augustus, de dag van …

Het Slecht Weer Fonds

Soms zou je willen, dat je een naam als deze had bedacht. Maar het Slecht Weer Fonds is niet verzonnen. Dat bestaat echt, sinds kort. Bedoeld voor organisatoren van grootschalige evenementen, die hun festival, concert of ander evenement in de buitenlucht in het water zien vallen. Letterlijk.

Het nieuws haalde de landelijke pers. Ja, zo'n fonds is nodig. Kijk maar eens naar deze bijgevoegde foto, uit de Volkskrant. Of deze, van nu.nl. Ze zeggen alles. Ik heb het me ook wel eens afgevraagd, bij het zien van berichten van dergelijke verregende evenementen. Je zal maar organisator geweest zijn van zoiets. Er heel veel tijd, geld en moeite in gestoken hebben. En dan zulk weer voor je kiezen krijgen.

Maar daar is dus nu iets voor bedacht. Minister Bussemaker, van OCW, heeft laten weten een bedrag van € 500.000 opzij te leggen. Het nieuwe fonds is revolverend. Dat betekent: wij betalen jou, jij betaalt weer terug zodra je daartoe in staat bent, zodat wij weer aan anderen kunnen uitkeren.